Panorama Pustek

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może przybywać do Łużnej na Pustki.

W związku z organizacją uroczystości patriotycznej na Wzgórzu Pustki w Łużnej, Gmina przeżywa okres intensywnych uzgodnień i kontroli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na uroczystości z udziałem najwyższych władz cywilnych , wojskowych, administracji rządowej, administracji samorządowej, delegacji zagranicznych, kombatantów, organizacji społecznych i politycznych jak też pozostałych uczestników uroczystości.

W odprawie w Urzędzie Gminy i w wizji lokalnej związanej z bezpieczeństwem w centrum wsi jak też na Cmentarzu Wojennym Nr 123 Łużna-Pustki uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Wojewody, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Gorlice, Urzędu Gminy Łużna, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Łużnej.

Odprawę z ramienia Urzędu Gminy prowadził Wójt Gminy Łużna Kazimierz Krok. Przedstawione rozwiązania zostały pozytywnie przyjęte. Teraz czas na realizację.