Panorama Pustek

Poświęcenie Gontyny

Niespełna cztery miesiące temu na cmentarzu nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej, byliśmy świadkami podpisania aktu erekcyjnego i uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty odbudowywanej gontyny. Dziś w swojej nowej odsłonie góruje dumnie nad piękną odrestaurowaną nekropolią zrekonstruowana kaplica. Aby przywrócić jej pełną świetność wykonawcy na przestrzeni 4 miesięcy musieli nie tylko zaangażować specjalistyczny sprzęt budowlany, ale przede wszystkim zadbać o najdrobniejsze szczegóły w odtworzeniu detali i doborze właściwego materiału.

W sobotę 18 października uroczystym przecięciem wstęgi Gontyna została oficjalnie otwarta i znów odwiedzających Pustkibędzie cieszył wspaniały widok tej architektonicznej perełki. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na uroczystość przybyło wielu gości i mieszkańców gminy. Uroczystego przecięcia wstęgi w progach kaplicy dokonali Jerzy Miller Wojewoda Małopolski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz, oraz gospodarz gminy wójt Kazimierz Krok.
Ceremonii poświęcenia dokonali księża obrządku rzymskiego, prawosławnego i greckokatolickiego -Ks. dr Stanisław Kuboń, ks. Władysław Kaniuk, orazks. Grzegorz Nazar. W uroczystościach uczestniczyła również konsul generalny Węgier Adrienne Körmendy, oraz Ivan Škorupa konsul generalny Republiki Słowackiej. Obecny był również były konsul republiki Słowackiej Marek Lisański, dzięki któremu udało się pozyskać oryginalną dokumentację techniczną budowli z Narodowego Muzeum Słowacji.

Odbudowa gontyny i remont cmentarza na Pustakach jest jednym z ważniejszych elementów Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Jak podkreślił starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz bez dobrej współpracy pomiędzy Gmina Łużna a Starostwem Powiatowym w Gorlicach, nie udało by się zrealizować tak poważnego przedsięwzięcia.
Odbudowa gontyny to nie koniec prac na pustkach, jak zapowiada wójt Kazimierz krok prace będą kontynuowane a plany na zagospodarowanie tego historycznego wzgórza będą stopniowo realizowane.