Panorama Pustek

Zmiana organizacji ruchu w Łużnej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych.


W zwi±zku z organizacj± 100-lecia Bitwy pod Gorlicami w Łużnej w centrum Łużnej nast±pi zmiana organizacji ruchu za co wszystkich przepraszamy i prosimy o stosowanie się do poleceń służb mundurowych.
Informujemy, także że w dniu 2 maja 2015 roku w godzinach od 14-tej do 18-tej pomiędzy parkingiem koło ko¶cioła oraz parkingiem obok szkoły a Cmentarzem Wojennym Nr 123 Łużna-Pustki będzie zapewniona bezpłatna komunikacja zastępcza.

Wykaz parkingów przewidzianych do wykorzystania w dniach 1 maja i 2 maja 2015 roku;

01 maja 2015

Wydzielone parkingi:
Parking nr 1 - obok Pana Ligęzy w stronę Pustek – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 2 - u podnóża cmentarza nr 123 – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 3 - plac obok Zespołu Szkół w Łużnej – dla autobusów
Parking nr 4 - plac za Zespołem Szkół w Łużnej – dla nauczycieli oraz obsługi
Parking nr 5 - na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Łużnej – dla Pocztów Sztandarowych i kombatantów
Parking nr 6 - obok budynku GOK – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 7 - obok ko¶cioła w Łużnej – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 8 - obok cmentarza komunalnego w Łużnej – samochody osobowe (ogólnodostępny)

02 maja 2015

Wydzielone parkingi:
Parking nr 1 - obok Pana Ligęzy w stronę Pustek – dla zaproszonych go¶ci (z zaproszeniami od Wojewody, które należy umie¶cić za przedni± szyb±)
Parking nr 2 - u podnóża cmentarza nr 123 – dla Wicepremiera oraz Korpusu Dyplomatycznego)
Parking nr 3 - plac obok Zespołu Szkół w Łużnej – dla autobusów
Parking nr 4 - plac za Zespołem Szkół w Łużnej – dla nauczycieli oraz obsługi
Parking nr 5 - na terenie Spółdzielni Mleczarskiej w Łużnej – dla Pocztów Sztandarowych i kombatantów
Parking nr 6 - obok budynku GOK – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 7 - obok ko¶cioła w Łużnej – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Parking nr 8 - obok cmentarza komunalnego w Łużnej – samochody osobowe (ogólnodostępny)
Poniżej przedstawiamy plan rozmieszczenia parkingów zarówno dla samochodów osobowych jak i autobusów w rozbiciu na poszczególne dni uroczysto¶ci z którym należy się zapoznać i dostosować.

Plan rozmieszczenia parkingów w centrum Łużnej w dniu 1 maja 2015 roku

Plan rozmieszczenia parkingów w centrum Łużnej w dniu 2 maja 2015 roku