Panorama Pustek

Wmurowanie kamienia węgielnego

28 czerwca 2013 roku na cmentarzu nr 123 na wzgórzu Pustki w Łużnej dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w fundament odbudowywanej gontyny.Cmentarz nr 123 na którym spoczywają polegli w Bitwie pod Gorlicami jest największym cmentarzem poległych w całej Galicji zachodniej. Tu w 1915 roku znajdowały się okopy rosyjskie które przetrwały ogień artyleryjski i pozwoliły armii rosyjskiej stawić opór. Wojska austro-węgierskie i niemieckie zdobyły wzgórze, ponosząc duże straty w ludziach. Obecnie na Pustkach w Łużnej znajduje się 46 grobów zbiorowych i 829 pojedynczych. Pochowanych jest tu 912 żołnierzy armii austro-węgierskiej z czego blisko połowa z nich to Polacy, 65 żołnierzy armii niemieckiej i 227 żołnierzy armii rosyjskiej.
Na wzgórzu górowała Drewniana gontyna projektu Duszana Jurkowicza, która Spłonęła w czerwcu 1985 roku.Po 30 latach ,dzięki staraniom samorządówWojewództwa Małopolskiego, Powiatu Gorlickiego oraz Gminy Łużna rozpoczęła się odbudowa kaplicy według oryginalnego projektu z 1917 roku oraz renowacja cmentarza.

Uroczystego podpisania i wmurowania w fundament gontyny Aktu Erekcyjnego dokonali wojewoda małopolski Jerzy Miller, członek zarządu województwa małopolskiego Stanisław Sorys ,starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz oraz wójt gminy Łużna Kazimierz Krok.Ceremonii Poświęcenia dokumentu dokonał proboszcz parafii Łużna ks. prałat dr Stanisław Kuboń oraz ks. Grzegorz Nazar proboszcz parafii greckokatolickiej w Gorlicach. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele służb dyplomatycznych Węgier i Austrii ,delegacja włoskiej gminy Massarosa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”, samorządowcy, radni oraz mieszkańcy gminy Łużna.
Na zakończenie tego ważnego wydarzenia, złożono wieńce pod pomnikiem oraz oddano hołd walczącym i poległym na frontach I wojny światowej.