Panorama Pustek

Cmentarz wojenny nr 121


Cmentarz nr 121 znajduje się w miejscowości Biesna, przy drodze wojewódzkiej Gorlice – Tarnów. Zajmuje on powierzchnię niespełna 960 m2. W skład cmentarza wchodzi 15 mogił zbiorowych i 34 pojedynczych, w których spoczywa 137 żołnierzy armii austro-węgierskiej, którzy służyli w 9,10,11 i 16 ppHonw.


wejscie

Cmentarz został stworzony przez Jana Szczepkowskiego na kształt prostokąta. Całośc została ogrodzona, od strony wschodniej i zachodniej kmiennym murem z uskokami, zaś od strony północnej i południowej drewnianą balustradą połączoną z kamiennymi słupkami. Wejście na cmentarz stanowiła dwuskrzydłowa furtka. Na wprost od wejścia znajduje sie ściana pomnikowa szeroka na 11 metrów i wysoka na 7 metrów. Jej centralne miejsce zajmuje tablica z inskrypcja w języku niemieckim:

,, Nie przychodźcie z wieńcami,
Przychodźcie z otwartymi umysłami,
By przyjąć i w czystych sercach
Zachować przestrogę tego miejsca:
Bądźcie zgodni, ofiarni, odważni i wierni ! "

Niestety czas nie był łaskawy dla tego cmentarza. Wiele elementów przepadło bezpowrotnie. Pozostały jedynie zapiski, z których możemy czerpać wiedzę odnośnie początkowego wyglądu tego miejsca. Na próżno szukać zamontowanych na poszczególnych nagrobkach tablic z inskrypcjami, drewnianego krzyża łacińskiego znajdującego się nad zbiorową mogiłą nr 10 tuż przed ścianą pomnikową, czy węgierskich prostych drewnianych krzyży, które wieńczyły pojedyncze mogiły.


pomnik

Opracowała Małgorzata Bara na podstawie książki Edwarda Mazura "Gmina Łużna w czasie I wojny światowej. W 100 rocznicę bitwy pod Gorlicami (2 maja 1915 – 2 maja 2015)", Łużna 2015,s. 108 – 123.