Szanowni internauci

Zamysłem powstania niniejszej strony internetowej jest przybliżenie historii Bitwy o Wzgórze Pustki w Łużnej oraz późniejszych wydarzeń z nią związanych jak powstanie cmentarzy wojennych czy też pamięci o poległych. Zapraszamy także wszystkich do jej współtworzenia poprzez przesyłanie na nasz adres internetowy interesujących informacji związanych z Łużną, Pustkami, gontyną. Informacje należy przesyłać wraz z podaniem danych kontaktowych celem ich weryfikacji /dane adresowe można zastrzec sobie do wiadomości administratora/ oraz z pozwoleniem ich wykorzystania na stronie internetowej. Zastrzega się też prawo wyboru oraz skracania treści przesyłanych informacji czy też zdjęć. Interesują nas zarówno informację, fotografie związane z okresem walk na terenie Łużnej jak też informacje z okresu powojennego aż do czasów współczesnych. Mile widziane są wspomnienia sentymentalne związane z Wzgórzem Pustki, Gontyną. Wszystkim za zainteresowanie i ewentualne uwagi dziękuję.Szeregowy Stępień Michał

Jak wynika z informacji historycznych, jak też z relacji Pana Zbigniewa Majchra na cmentarzu wojennym Nr 123 Łużna-Pustki pochowany jest uczestnik walk pochodzący z Łużnej szeregowy Stępień Michał, który służył w 9 kompanii 20 pułku piechoty. Na betonowej płycie z napisem; Michał Stępień pojawiają się daty urodzenia 18.04.1893 rok oraz śmierci 19.05.1915 rok . Może to być data powtórnego pochówku, gdyż według autorstwa Jerzego Drogomira szeregowy Stępień Michał poległ 28.03.1915 roku i został pochowany na cmentarzu wojennym Nr 123 w Łużnej w grobie Nr 337. Wszystkich którzy posiadają informację o naszym Rodaku pochowanym na Pustkach prosimy o kontakt lub informację o możliwościach ich pozyskania /dane historyczne, opracowania/. Prosimy także rodzinę zmarłego o kontakt lub nadesłanie informacji o zmarłym. Może to pomoże nam wszystkim poznać tragiczne losy naszego rodaka pochowanego na Wzgórzu Pustki.